Implementering

Vi stöttar er hela vägen in i mål!

När analys, avtal och planer är klara är det dags att kavla upp ärmarna och implementera

koncentrera er på att bli produktiva snabbt, vi tar hand om allt det andra runtomkring

Mötesrum med deltagare

100% inblandning av användare från start

Oavsett vilket system som ska upphandlas eller nytt arbetssätt som ska implementeras är ett stort engagemang hos slutanvändare a och o. Ett system som beslutas och sätts i användares händer för implementering är mycket svårare att skapa engagemang och acceptans kring.

Vad kan dooby hjälpa till med?

Implementering

Det är nu de flesta hur och varför ska besvaras. Även om systemet är av standardsystemskaraktär eller fixt molnsystem så är det fortfarande en hel del inställningar, anpassningar och andra beslut som måste fattas. Det är också nu systemet ska fyllas med information antingen från ett annat system eller från grunden. Det tar tid och det är viktigt att aktuell och relevant data fylls på vid rätt ställen från början vid implementering.

En utmanande del i implementationsfasen är inte helt oväntat den mjuka delen. Om inte det tydligt framgår vem som ska göra vad och när, rapporter och rapporteringsordning, löpande förvaltning, administration, dokumentation, GDPR / personuppgiftsbehandling och så vidare riskerar projektet att köra i diket vid denna fas.

Ytterligare en utmanande del som oftast glöms bort, men som kräver engagemang från tredje part är integrationer. För att reducera manuell handpåläggning och felkällor kan stabila, tydliga och väldefinierade integrationer vara avgörande. Ansvarsgränsdragning, kommunikation, felsökningsansvar mm ska definieras och slutligen dokumenteras för att undvika ställtider och onödiga konflikter.

Vill du veta mer om hur vi på dooby kan vara behjälpliga vid implementering? Kontakta oss gärna här!

STARTA

AVSLUTA