Upphandling

Vi sköter hela upphandlingsprocessen av system och digitala lösningar!

Dags att upphandla nytt systemstöd?

Se till att få med så mycket som möjligt från början, det mår både plånbok och sinnesstämning bäst av.
Hör av dig så berättar vi mer om hur dooby arbetar när vi upphandlar system och digitala lösningar så som:

Helhetsbild kring vad, varför & hur vid upphandling

Att upphandla entreprenader, underentreprenörer, fastighetsförvaltare eller material är inte samma sak som upphandling av systemlösningar. Konsulterna inom dooby har stor erfarenhet av att handla upp allt från små egenutvecklade system till stora affärssystem. Vi kan stötta hela vägen från strategiarbete och förstudier till slutleverans eller hoppa in där det passar i processen. Dessutom kan vi bygg och fastighetsbranschen. Glöm inte att dooby är en oberoende part som är 100% på er sida hela vägen!

byggare på nybygge

Vad kan en upphandlingskonsult på dooby hjälpa till med?

Dags att upphandla något typ av systemstöd?

Det går inte att vara nog så tydlig när det är dags för systemupphandling. Att få ner alla krav och önskemål med så få tolkningsutrymmen som möjligt är en konst i sig. Att sedan hitta en matchande standardlösning eller skapa en skräddarsydd kravspecifikation som speglar behovsbilden kan vara nog så utmanande även för experter.

Vi på dooby har tillsammans över trettio års erfarenhet av upphandling, allt från små systemlösningar och stora affärssystem och även erfarenhet av att utveckla behovsanpassade systemlösningar.

Beroende på systemets livslängd och förväntad nyttoeffekt är det alltid värt att fundera på vilket sätt systemet ska stödja verksamheten eller affären. Att se över TCO (Total Cost of Ownership) är självklart att föredra så att du som systemägare vet vad kostnaden blir över tid.

Självklart tar vi på dooby fram rätt beslutsunderlag så du känner dig trygg i din systemupphandling.

Vill du veta mer om hur vi på dooby kan vara behjälpliga? Kontakta oss gärna här!

STARTA

AVSLUTA