Balkong gjutning
Mycket går att förutse och planera för men det kan även när man minst anar uppkomma helt oförutsedda saker. därför är det viktigt att med fackmannamässigt kunniga konsulter genomföra minst en årlig

Statusbesiktning

Alla vet att en väl utarbetad underhållsplan krävs för att upprätthålla värdet i fastigheterna. Att årligen eller tätare göra en statusbesiktning är dock lika viktigt för att inte missa oväntade händelser i och på fastigheterna. Den yttre statusbesiktningen som genomförs av dooby är både omfattande och detaljerad. Varje del som lyfts fram föder i sin tur underhållsplaner med aktiviteter för framtida åtgärder. Vi på dooby rekommenderar alla fastighetsägare att genomföra en statusbesiktning minst en gång per år. Då ska speciellt koncentrationen ligga vid särskilt utsatta delar tillexempel avrinning, fasad, tak, balkonger och fönster.

Fördelar med statusbesiktning

Dooby hjälper dig som kund att belysa eventuella problem och få dem åtgärdade vid ett tidigt stadium. En bra genomförd statusbesiktning kan vara skillnaden mellan några tusen och flera hundra tusen kronor i reparationskostnader. Resultatet av insatsen används med andra ord för att undvika otrevliga överraskningar så tidigt som möjligt med mål att hålla nere löpande underhållskostnader. Resultatet används även som underlag när det är dags att planera inför större investeringar.

Vi på dooby kommer gärna ut till din förening eller ditt företag och genomför en yttre statusbesiktning på fastigheterna. Det gör vi för att ni ska få en bild över vad som är viktigt att åtgärda på kort och lång sikt. Men självklart även för att visa att vi vet vad vi pratar om.

Kontakta oss gärna här om ni är intresserad av att diskutera eventuella behov av en statusbesiktning.

Vi på Dooby hjälper er med

doobys process vid statusbesiktning

Process vid statusbesiktning från boka datum för statusbesiktning till delge kund protokoll

Protokollet du får efter en statusbesiktning!

Innehåller ett sammanställt dokument indelat i följande områden:

 • Yttertak
 • Vind
 • Fasad
 • Fönster
 • Balkonger
 • Utemiljö
 • Övrigt

Respektive område som besiktas innehåller i sin tur en rad kontrollpunkter. Varje kontrollpunkt har en status som kan vara ”Godkänd”, ”Insats krävs” eller ”Akut insats krävs”. Om kontrollpunkt oaktat dignitet rapporterar att en insats krävs beskrivs även vad som behöver åtgärdas och när det är möjligt, materialval och när respektive insats krävs.

Tillägg till besiktningsprotokollet

Statusbesiktningen innehåller vad som behöver åtgärdas och varför. Protokollet som levereras kan kompletteras med:

 • Hur utförandet går till vid varje insats
 • Vad respektive insats kostar att åtgärda
 • Längre utläggningar eller utredningar av orsaker
 • Konstruktions eller hållbarhetsberäkningar  

Dooby kan vara behjälpliga med att ta fram upphandlingsunderlag, bygglovsansökan, handla upp entreprenörer, genomföra fullständiga underhållsplaner samt vara behjälpliga med att hänvisa till seriösa och kunniga entreprenörer inom respektive yrkesområde.

Kontakta oss