Takarbete
En del föreningar och fastighetsägare har ännu inte upptäckt kraften med en aktuell, uppdaterad och högst levande

Underhållsplan

En underhållsplan är en av de viktigaste dokumenten för en fastighet. I den framgår när vilka underhållsåtgärder som behöver göras, när de måste realiseras och med en uppskattad kostnad av åtgärderna.

Levande underhållsplan

Vi på dooby stöter allt för ofta på föreningar som dammar av underhållsplanen när det börjar närma sig årsstämma. Fastighetsföretag reviderar underhållsplanen var tredje år eller om de är lite mer alerta vid det årliga budgetarbetet. Vi anser att underhållsplaner bör revideras löpande under årets gång (minst kvartalsvis) samt vara väl underbyggda med löpande statusbesiktningar och dokumentation.

Underhållsplaner är ett avgörande instrument för att säkerställa en stabil fastighetsekonomi. De används för att planera när kostnader belastar tillexempel kassa och resultat samt när det är dags att finansiera investeringar. En underhållsplan kan även användas som stöd och motivator när det kommer till diskussioner om eventuella avgiftshöjningar i bostadsrättsföreningar.

Vi på dooby skapar levande underhållsplaner, med det menar vi att den hålls uppdaterad och digitalt åtkomstbar för alla styrelsemedlemmar. Vi tycker dock att underhållsplanen bör vara transparent för alla boende och enkel att läsa och förstå även för den som inte är expert inom respektive område.

Dooby har därför utvecklat en app som skickar riktade notiser till boende om vad som ska genomföras, när det ska ske och vilka boende som blir inblandade. Förvaltare sköter den kommunikationen som sker till alla i en fastighet, till en trappuppgång eller till en enskild lägenhetsinnehavare. Läs gärna vidare om vad doobyappen kan hjälpa din förening med här!

Vad kan Dooby hjälpa till med