Tegelfasad närbild
Ett av Doobys viktigaste uppdrag är att säkerställa att ni som kund får exakt det ni betalar för i varje entreprenad. det säkerställer vi genom att agera som expertstöd vid aktuell

Upphandling

När behovet av åtgärder krävs på er fastighet är det dags att handla upp en entreprenad. Beroende på arbetets art och omfattning hjälper vi er till att börja med att välja lämplig entreprenadform. Efter det bistår dooby er mer än gärna att handla upp lämplig entreprenör. Konsulterna inom dooby har stor erfarenhet av att handla upp total-, utförande och underentreprenörer. Det medför att vi ser till att ni erhåller ett kontrakt som uppfyller era önskemål och förväntningar. Det är viktigt att handlingarna återspeglar vad som ingår i entreprenaden men även vad som inte ingår.

Upphandling

Det går inte att vara nog så tydlig när det är dags för upphandling. Att få ner alla krav och önskemål med så få tolkningsutrymmen som möjligt är en konst i sig.

Vi på dooby har lång erfarenhet av att upphandla små och stora entreprenader i olika entreprenadformer. Inom fasad, fönster, tak och balkong har vi störst kännedom. Samlat på dooby har vi även lång branscherfarenhet och har agerat som en av de större aktörerna i mellansverige. Det innebär att vi har god kontroll över vilka aktörer som är seriösa och vilka som kan leverera rätt kvalitet till rätt pris.

Att chansa med handlingar och gå på pris i första hand är inget vi rekommenderar, det brukar alltid straffa sig i längden. Oavsett om ni som kund väljer dooby eller inte vid upphandling rekommenderar vi starkt att ni tar hjälp av extern expertis. Entreprenörernas insatser kan variera väldigt i kvalitet och i förlängningen påverka föreningens ekonomi negativt, både på kort och på lång sikt.

Vad kan Dooby hjälpa till med